300 let Marie Terezie - výstavy

19. března 2017 v 11:59 | Sarah


Arcivévodkyně Marie Terezie, jediná žena z rodu Habsburků, která kdy vládla Rakousku, se narodila 13. května 1717. V roce 2017 se konají četné výstavy jako oslava 300. výročí od narození této oblíbené panovnice.

Marie Terezie (1717-1780) byla opravdu výjimečnou panovnicí: když její otec, císař Karel VI. zemřel bez mužského potomka, v roce 1740 se stala první a zároveň i jedinou ženou z rodu Habsburků na rakouském trůně. Poté, co byl její manžel František I. Štěpán Lotrinský (1708-1765) korunován císařem Svaté říše římské, se i ona stala "císařovnou". Tou se však oficiálně nestala, neboť doopravdy nebyla jako císařovna nikdy korunována. Místo toho proběhla korunovace na královnu českou a rovněž na "krále" uherského. (Verze pro ženského panovníka v latině neexistuje (a latina v té době byla uherským úředním jazykem), proto se i v případě Marie Terezie používá termín král. -pozn. S.) Její manželství bylo velice šťastné. I přes občasné nevěry ze strany svého manžela porodila 16 dětí, z nichž se dospělosti dožilo 10, čímž bylo konečně zajištěno následnictví arcidomu habsbursko-lotrinského. Do dějin se obklopená dětmi zapsala jako matka svých poddaných.
Samozřejmě, že obraz milující matky a panovnice v praxi nemůže fungovat tak, jak si to většina lidí představuje. Doopravdy se její děti musely podřídit zájmům státu a plánům jejich matky, a tak měla při výběru partnerů největší vliv politika. Nejdůležitějšími byly sňatky s rodem Bourbonů, které měly upevnit vztahy s Francií a zajistit užší spolupráci těchto dvou významných zemí. Jak se dá u sňatkové politiky očekávat, šťastných bylo jen málo takto uskutečněných manželství, avšak záměry Marie Terezie byly důležitější. V Rakousku se svými rádci zavedla spoustu reforem, díky nimž proběhla modernizace administrativy, armády, ekonomiky a vzdělávání. Všeobecným školním řádem přijatým v roce 1774 byl položen první kámen k povinému základnímu vzdělání pro všechny. Na druhou stranu ovšem byli z měst a ze země vyhnáváni Židé a protestanti.

Četné výstavy v roce 2017 pojednávají o životě Marie Terezie a jejím díle:
 

Zázračné dítě Mozart

27. ledna 2017 v 16:00 | Sarah |  Umění - hudba
27. ledna 1756 se narodilo poslední ze sedmi dětí manželů Mozartových, jehož rodiče hned druhý den nechali pokřtít jmény Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart. Křestní jméno Theophilus dostal po svém kmotrovi, avšak používal jeho latinskou verzi Amadeus.Krásné Vánoce!

24. prosince 2016 v 5:05 | Sarah
Drazí čtenáři a milovníci historie!
Přeji vám, abyste toto kouzelné období Vánoc prožili v té nejlepší náladě, mezi vašimi milými a nechť se vám splní všechna tajná přání! Taktéž přeji vše nejlepší do nového roku, hodně štěstí a ať se vám jen a jen daří! Užijte si rodinnou pohodu, neboť o ní tyto svátky jsou.
Šťastné a veselé!


Sarah

Čtyři roční období, Zima - François Boucher, 1755
 


Božena Němcová - Babička

27. listopadu 2016 v 14:56 | Sarah |  Literatura
"A Josefa císaře jste osobně znala?" ptal se jeden z mlečů babičky.
"Jakpak bych byla neznala, vždyť jsem s ním mluvila, vždyť mi tuhleten tolar vlastní svou rukou dal," řekla babička, berouc na granátech zavěšený tolar do ruky.
"I prosím vás, a jak se to stalo, kde vám jej dal?" ptali se mnozí. Děti se byly na peci trochu ztišily, a slyšíce tu otázku, sběhly z pece a prosily babičku, aby povídala, že ony to také ještě neslyšely.
"Ale panímáma a pan otec to už slyšeli," namítla babička. "Hezký výklad může člověk dvakrát i třebas kolikráte poslouchat bez omrzení, jen povídejte," pravila panímáma.

Změna designu

18. listopadu 2016 v 12:27 | Sarah |  Blogové reformy
Dámy a pánové,
je mi ctí představit Vám nový design! Jeho autorem je opět Whirpy, jejíž grafika zdobila tento blog ještě před nyní ohlašovanou změnou.

Nový design

21. července 2016 v 0:38 | Sarah |  Blogové reformy
Drazí čtenáři,
jistě jste si nemohli nepovšimnout, že tento blog již v záhlaví nezdobí Marie Antoinetta s madame de Pompadour, ale došlo k jistým změnám.
Upřímně jsem si myslela, že předchozí design tady bude již navěky a nikdy jej nebudu měnit. Za tímto názorem jsem si stála ještě den předtím, než k tomuto celému došlo. Avšak když Vám někdo tak zručný jako Whirpy nabídne výrobu nového, odmítnout to jest obrovská chyba, kterou bych si ještě dlouho vyčítala.
Nu, a je to. Co naň říkáte? Mám-Ii mluvit sama za sebe, jsem bez přehánění neskutečně nadšená, velice se mi líbí. (Nevěřili byste, kolik času člověku zabere výběr písma a citátu!) Schválně, kdo pozná osoby v záhlaví. Díky nim zde jistě vydrží dlouhou dobu.
A Tobě, drahá Whirpy, ještě jednou mockrát děkuji za takovou nádheru! Ty jsi prostě skvělá, a je mi úplně jedno, po kolikáté to už říkám. A připrav se, že to rozhodně neslyšíš naposledy.


Sarah


Kam dál