Božena Němcová - Babička

27. listopadu 2016 v 14:56 | Sarah |  Literatura
"A Josefa císaře jste osobně znala?" ptal se jeden z mlečů babičky.
"Jakpak bych byla neznala, vždyť jsem s ním mluvila, vždyť mi tuhleten tolar vlastní svou rukou dal," řekla babička, berouc na granátech zavěšený tolar do ruky.
"I prosím vás, a jak se to stalo, kde vám jej dal?" ptali se mnozí. Děti se byly na peci trochu ztišily, a slyšíce tu otázku, sběhly z pece a prosily babičku, aby povídala, že ony to také ještě neslyšely.
"Ale panímáma a pan otec to už slyšeli," namítla babička. "Hezký výklad může člověk dvakrát i třebas kolikráte poslouchat bez omrzení, jen povídejte," pravila panímáma.


"Nu, tak vám to povím, jen vy, děti, sedněte a tiše mi seďte." Děti se hned usadily a tiché byly jak pěny. "Když se stavěl Nový Ples (Josefov), byla jsem výrostek. Já jsem z Olešnice; víte, kde je Olešnice?"
"I víme, to je za Dobruškou, v horách, na slezských hranicích, ne?" ozval se stárek.
"Tam odtud, tam. Vedle našeho statku bydlela vdova Novotná v malé chaloupce.
Živila se děláním vlněných houní; když měla trochu díla pohromadě, nesla je do Jaroměře nebo do Plesu na prodej. Bývala u nebožky mámy pečená vařená a my děti bývaly u ní kolikrát za den. Náš tatík stál jejímu synu kmotrovstvím. Když jsem už kousek práce zmoci mohla, říkávala mi Novotná, když jsem k ní přišla: "Pojď sednout k stavu a uč se, bude ti to někdy k dobrému. Čemu se člověk z mládí naučí, k stáru jak by našel." Já byla jakživa do práce jako oheň, nedala jsem se k nižádné pobízet; poslechla jsem a brzy jsem se tomu řemeslu tak naučila, že jsem je dobře zastat mohla. Tu dobu býval císař Josef velmi často na Novém Plese; povídalo se všude o něm, a kdo ho viděl, vážil si toho jako nevím čeho.
Jedenkráte, když šla Novotná s dílem, prosila jsem naše, aby mně dovolili s ní jít, bych se ráda podívala do Plesu. Máma viděla, že má kmotra těžké břímě, a řekla: "Jdi můžeš pomoci kmotře nést." Druhý den za chladu jsme šly a před poledním přišly jsme na luka před Ples. Leželo tam srovnaných dřev; sedly jsme na ně a obouvaly se. Kmotra právě povídá: "Kampak já asi, smutná děvka, ty houně nejdřív zanést mám?" Tu přichází od Plesu jakýs pán a přímo k nám. V ruce nesl cosi podobného floutně; chvilku po chvilce kladl si to k tváři a začal se pomalu kolem dokola točit. "I podívejte se, kmotra," povídám, "to je nějaký muzikant, on píská na floutnu a sám se k tomu točí."
"Hloupá holka, to není floutna ani muzikant, to bude nějaký pán, co dohlíží k stavení, však je tu vidívám chodit. To má takovou rourku a v ní je sklíčko a skrze to se dívá; a prý je daleko vidět. To vidí všude, kde a kdo co dělá."
"Ale kmotra, jestli nás viděl, když jsme se obouvaly?" povídám.
"Nu a co z toho? Vždyť to není nic zlého," smála se mi kmotra. Mezi tou řečí přišel pán až k nám. Měl na sobě šedivý kabát, malý klobouk na tři facky, jak se říká, vzadu visel mu cop s mašlí. Byl ještě mladý pán a krásný, jak by ho namaloval.
"Kam jdete, co to nesete?" ptal se a zůstal u nás stát. Kmotra řekla, že nese do Plesu na prodej dílo. "Jaké je to dílo?" ptal se dále. "Vlněné houně, panáčku, na přikrývání, snad by se vám některá líbila," řekla Novotná, rozvázala rychle uzel a rozložila jednu po dřevách. Byla to na místě hodná žena, ta kmotra, ale když se dala do prodeje, to byla až hrůza řečná.
"To dělá tvůj muž, ne?" zeptal se jí zase pán.
"Dělával, dělával, zlatý panáčku, ale už je žněch dvě léta, co dodělal. Dostal úbyti. Já někdy k stavu přihlídla, naučila se tkát a teď je mi to k dobrému. Já také říkám Madle: Jen se uč, Madlo, čemu se naučíš, o to tě ani dráb neoloupí."
"Je to tvoje dcera?" ptal se zase pán.
"Není moje, je to kmotřina. Ale pomáhá mi někdy. Nekoukejte se na ni, že je malá, zato je sporá a do práce jako hrom; tuto houni ona dělala sama a sama." Pán mně poklepal na ramena a pěkně se na mne podíval; jaktěživa neviděla jsem tak pěkné modré oči, jinak než jako chrpa.
"A ty nemáš žádných dětí?" obrátil se pán na kmotru. "Mám jednoho hocha," pravila kmotra, "dala jsem ho do Rychnova na učení. Pánbůh mu dává dar ducha svatého, učení jde mu jak by hrál, hezky zpívá na kruchtě, ráda bych tedy ten nějaký groš na něho obětovala, aby z něho byl pan páter."
"A což nebude-li chtít jím být," řekl pán.
"I bude, panáčku, Jiřík je dobrý hoch!" povídala kmotra. Já zatím dívala se ustavičně na tu trubičku a myslela jsem si, jak to asi skrze ni kouká ten pán. Ale on mi to musel zrovna na nose vidět, najednou se obrátí ke mně a povídá: "Ty bys asi ráda věděla, skrze ten dalekohled vidět, ne?"
Já se začervenala a nemohla jsem ani oči pozdvihnout, kmotra ale vyjela: "Ona myslela Madla, že je to floutna a vy že jste muzikant. Já jí to ale pověděla, kdo jste."
"A ty to víš?" smál se pán.
"Inu, já nevím, jak vám říkají, ale to vy jste jeden z těch, co tu chodí dohlížet na ty lidi, a skrze tu trubičku se na ně díváte, ne-li?"
Pán se smál, až se za boky bral. "No, "povídal, "to poslední jsi, matko, trefila. Chceš-li se skrze tu trubičku podívat, tedy se podívej," obrátil se ke mně, když se byl notně vysmál, a pěkně mi položil trubičku k oku. To jsem vám, lidičky, své divy spatřila; v Jaroměři zrovna lidem do oken jsem viděla a každého pěkně pozorovala, co dělá, jako bych stála u něho, a daleko až na polích lidé co pracovali, viděla jsem jako před sebou. Chtěla jsem to dát také kmotře, aby se podívala, ale ona mi povídala: "Copak si myslíš, to by se pěkně slušelo pro mne, starou ženu, abych si hrála."
"Ale to není k hraní, to je k potřebě, matko," řekl jí pán.
"Inu nechť si je, ale pro mne se to nehodí," řekla kmotra a mermomocí se podívat nechtěla. Mně tak napadlo, kdybych viděla skrze to sklíčko Josefa císaře, a dívala jsem se na všechny strany, a že byl ten pán tak velice hodný, řekla jsem mu, koho bych ráda viděla.
"Což ti tolik na císaři záleží, máš ho ráda?" zeptal se mne pán.
"Bodejť bych neměla, "povídám, "když ho každý člověk pro jeho dobrotu a hodnost chválí. Však se za něj také každý den modlíme, aby mu dal pánbůh dlouhé panování a té jeho panímámě."
Pán se jako usmál a povídá: "Chtěla bys s ním také mluvit?"
"I zachraň pánbůh, kampak bych oči dala?" povídám.
"Vždyť se mne také nestydíš, a císař je přece člověk jako já." "Ono to přece není takové, panáčku," ozvala se kmotra; "císař
pán je císař pán, a to je přec jen něco říci. Já slýchala, že když se člověk podívá císaři do očí, zima pochází a horko rozpaluje. Náš konšel s ním už dvakrát mluvil a říkává to."
"Váš konšel nejspíš že nemá dobré svědomí, a proto nemůže směle se podívat nikomu do očí," řekl pán a psal přitom něco na malý lístek. Ten lístek dal pak kmotře a povídal jí, aby šla do Plesu do zásobárny a na ten lístek že se jí houně zaplatí. Mně dal ten stříbrný tolar řka: "Nech si ten peníz na památku, abys nezapomněla na Josefa císaře a jeho panímámu. Modli se za něho, modlitba vroucího srdce je Bohu milá. Až přijdete domů, můžete říci, že jste mluvily s Josefem císařem!"- Dořekl a rychle odešel. My klekly a žádná nevěděly jsme, co děláme leknutím a radostí. Kmotra začala mi lát, že jsem se tolik opovážila, a sama se opovážila také dost. Ale kdopak by si to byl pomyslil, že je to císař pán. Těšily jsme se z toho, že snad přece nemusel se mrzet, když nás obdaroval. V zásobárně vyplatili Novotné třikrát tolik za houně, než co žádala. My domů zrovna letěly, a když jsme tam přišly, nebylo vypravování konce a všickni nám to záviděli. Máma mi dala tolar provrtat a od té doby jej nosím na krku. Už mi bylo kolikráte dost zle, a přece jsem se ho nevzdala. - Škoda, věčná škoda, že toho pána zem kryje!" dokončila babička svoje vypravování s povzdechem.
"Ba škoda," dotvrdili ostatní. Děti poznavše historii tolaru, teprv si ho ze všech stran obracely a teprv se jim stal znamenitý. Babička pak stála všem ve světle ještě vyšším od té doby, co věděli, že mluvila s císařem Josefem.


Úryvek z kapitoly IV., str. 34 - 38
NĚMCOVÁ, Božena. Babička. 1. vyd. ve Světové četbě. Praha : SNKLHU, 1955.
 

11 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Magicmax Magicmax | Web | 29. listopadu 2016 v 15:51 | Reagovat

Tvuj Magicmax je tady! Mám sice rozkokaný pořad ale uviděl jsem článek a zastavil jsem se.
Kdo by nerad vzpovídal babičku, že? Ovzlášt tak významnou jako tuto. Mně jen velice mrzí jeden fakt. Harry Potter už poslal svého syna do Bradavic ale vnoučata Němcové nic nenapsali. Ukazuje to váhu literatury u nás.
Znáš to, když v televizi dávají něco co je nezajímavé a přesto to člověka zaujme. Tak já beru tu větu kde jí to panímáma schválila. To je tak krásně pohodlné. Jak je šlechetná a vstřícná, to se nádherně vstřebává. Něco jako Život s Louiem. Kdo by sledoval partu dětí jak jezdí na kole jen tak pro zábavu - to zní až úchylně. A přesto z toho v tom seriálu jde cítit pohoda. Mně příjde hezký že z té věty i když je to vlastně jen něco jako vycpávka času, tak z něho ta vstřícnost nějak vyřažuje.
Já vůbec nevěděl že je to už v roku 1955. To je už asi podel mých výpočtu přes 61 let. Páni! To je přes 50 LET. Už vypršeli autorský práva!!!! To je skvělá zpráva!!!!!! Múžem sklidit, co zasála Němcová. Áách já zbožňuju dobu kdy propadají autorský práva!

2 Sarah's History Sarah's History | Web | 29. listopadu 2016 v 16:50 | Reagovat

[1]: Mám pro Tebe ještě jednu skvělou zprávu - překlikla jsem se. Je to z roku 1855! To jest 161 let stará kniha!

3 Baryn Baryn | Web | 29. listopadu 2016 v 18:47 | Reagovat

Já babičku nikdy nečetla. Nelákalo mě to, možná kvůli jazyku, možná proto, že je to tak profláknutá klasika, a skoro každý učitel nám to ve škole vnucoval. Nerada se nechávám do něčeho nutit. :D
Proč sis vybrala zrovna tento úryvek? Něčím tě to oslovilo? :) Já si pamatuji, že když jsme si dělala rozbory k maturitě, vždy jsem si vypisovala nebo aspoň kopírovala z knihy ty nejzajímavější úryvky, které ve mně opravdu něco zanechaly. Pak jsem samozřejmě četla knihy jen do počtu,a bych měla seznam kompletní. U těch jsem na úryvky kašlala, protože to ve mě zanechalo maximálně znechucení. :D

[2]: A já si říkala, že mi ten rok vážně nesedí. :D

4 Sarah's History Sarah's History | Web | 29. listopadu 2016 v 19:16 | Reagovat

[3]: Já se u Babičky po pravdě taky nikdy nedostala dál než za tento úryvek. Vlastně jsem ji začala číst jen kvůli němu, když mi o něm řekla kamarádka. :D
Nuže, nápad byl prostý: jednoduše jsem chtěla, aby se zde občas objevilo taky něco z literatury, jelikož krom těch mála recenzí na knihy se tomuto tématu příliš nevěnuji. Začala jsem uvažovat o tom, co k té literatuře vymyslet, a vzpomněla jsem si na tento svůj nejmilejší úryvek z Babičky.
Tím se konečně dostávám k druhému bodu, tedy k tomu, čím mě tak zaujal. Netajím se tím, že se císař Josef II. těší mé veliké oblibě a vzhledem k tomu, že jsem o něm nedávno zveřejnila nějaké články, mi to připadalo jako zajímavé doplnění. Jakási ukázka toho, jak ho vnímali poddaní. :)

5 Magicmax Magicmax | Web | 29. listopadu 2016 v 21:09 | Reagovat

[2]:: 161! Páni. Já si říkal, že nemohla jejjí babička tak pozdě potkat někoho z tak dávné minulosti. Ale já nejsem odborník a ve všem ti důvěřuju.
[3]:: Páni. Tak ti si nečteš jen článek ale dokonce komentáře. Nečekaný.

6 Ami Ami | E-mail | Web | 29. listopadu 2016 v 22:20 | Reagovat

Tak blog s Mariou Tereziou som ešte nevidela. XD To mi pripomína, že sme nedávno na dejáku robili o nej projekt. Ako iné deti, nemám veľmi rada Mariu Tereziu, ale tak okey, bez nej by som bola sprostejšia, ako som. :'D

Well, ja som videla film Babička.

7 Sarah's History Sarah's History | Web | 30. listopadu 2016 v 0:09 | Reagovat

[6]: Sice si moc nejsem jistá tím, co je tak velice vtipného na blogu o historii, ale fajn. :D

8 Ami Ami | E-mail | Web | 30. listopadu 2016 v 15:04 | Reagovat

[7]: Nie že by to bolo smiešne, prepáč, asi som sa zle vyjadrila. Len vidím blog o histórií na blogu.cz prvý krát. :33

9 Bianca Bianca | Web | 30. listopadu 2016 v 18:43 | Reagovat

Boženu Němcovú poznám len mihnutím oka z netu, že aké nebezpečné je vyvolávať jej ducha. :D (To je asi na zaplakanie keď o nej viem len toľko...) Inak Babičku poznám tiež len názov, že to patrí k jej menu.
btw: ďakujem moc krásne! :)

10 Gil Gil | Web | 1. prosince 2016 v 15:12 | Reagovat

♥ Krása

Že to vystihuje, jaký byl? :) Určitě

Jsem nadšená, že jsi sem Babičku dala Sári. Dříve jsem ke knize měla, asi jako hodně mládeže, trošku odpor, protože nám ji ve škole nutili. (Tudíž samozřejmě, pokud jsme mohli, nepřečetli jsme ji). Pak jsem si ji mnohem mnohem později přečetla sama a wau, tolik krásných, dojemných a zajímavých věcí! Tento odstaveček mě dojal. A nejen on, také spousta překrásných věcí o křesťanské osobní duchovní praxi :)

(A co se mi v knize nelíbilo, toho bylo opravdu poskrovnu. Bylo mi líto nějaké mrtvé srnečky a stromu. Ale to bylo napsané poučně, z dobrého důvodu.)

11 Gil Gil | 1. prosince 2016 v 15:16 | Reagovat

[10]:

* tedy tento ÚRYVEK mě dojal :)

;D

12 Magicmax Magicmax | Web | 1. prosince 2016 v 15:57 | Reagovat

[10]: Když to říkáš ty, tak já si jí vyberu jako povinnou četbu. My si můžeme vybral knihu, kterou si přečteme. A Babička je jedna z těch možných variant. Púvodně jsem si říkal, že si přečtu něco jiného ale když to tak Gil chválíš. Tak jo!

13 Sarah's History Sarah's History | Web | 1. prosince 2016 v 18:12 | Reagovat

[10]: Jestli ho to vystihuje? Taky si myslím, že ano. :) Nicméně v tomto ohledu mu je, dle mého skromného úsudku, nejblíže Jeffrey Jones v Amadeovi. Ten byl přímo skvělý. :D
Nebýt Tebe, ani sem ten úryvek nedávám, jelikož jsem o něm předtím nevěděla a ani jsem to neměla jak zjistit! <3 Ještě jednou moc děkuji!!!

[12]: Jsi statečný, když se pouštíš do Babičky! Ale Ty to určitě zvládneš, držím Ti palce. :) Mimochodem jaké knihy na výběr ještě máte?

14 Magicmax Magicmax | Web | 1. prosince 2016 v 19:27 | Reagovat

[13]: Jéé, tak to si to asi rozmyslím. To uvidím. Přece jenom když Gil psala, to co psala. Ale já bych se radši nepouštel do něčeho v čem bych měl být statečný. Takže všechno bych měl brát v potas. Jinak já vím jen o Harry Potterovi, Válce Mlokú a Babičce.

15 Sarah's History Sarah's History | Web | 1. prosince 2016 v 19:33 | Reagovat

[14]: To vážně? Ke dvěma českým klasikám dají POTTERA??? No to snad nemyslí vážně!
Nechtěla jsem Tě od toho odradit, Babička je náhodou moc hezká. Ale dělej, jak uznáš za vhodné.

16 Sarah's History Sarah's History | Web | 1. prosince 2016 v 19:34 | Reagovat

[14]: Čapek, Němcová a Rowlingová. Hezká trojka, to se někomu povedlo.

17 Gil Gil | 1. prosince 2016 v 19:56 | Reagovat

[14]: Jé vy máte v povinné četbě Harryho Pottera? Vy se máte, prostě krásné časy :) To za nás nebylo :D Toho bych brala :)

Babička je krásná a moudrá kniha.
Harry ale také krásný a jistě čtivější.

18 Sarah's History Sarah's History | Web | 1. prosince 2016 v 20:21 | Reagovat

[17]: Teď si nejspíše udělám hodně nepřátel, ale já o Potterovi polemizovat nedokážu. Nedostala jsem se za první díl. Nebavil mě a číst další se mi pak už vůbec nechtělo. :D Nepovažuji to za literaturu, která by se ve škole měla zadávat jako povinná. Takže jaké krásné časy?

19 Gil Gil | 1. prosince 2016 v 20:48 | Reagovat

[18]: Existuje kniha a jednomu člověku se líbí a jinému zase ne. Na tom není nic divného (a už vůbec ne nepřátelského) :)

20 Sarah's History Sarah's History | Web | 1. prosince 2016 v 21:06 | Reagovat

[19]: Ten samotný nápad čarodějnického světa je geniální, ale nelíbí se mi styl, kterým Rowlingová píše a nepovažuji ji za spisovatelku, která se může postavit vedle Němcové a Čapka.

21 Magicmax Magicmax | Web | 2. prosince 2016 v 11:25 | Reagovat

[20]:: PÁNI! Rozjela se tu zajímavá diskuze!
[19]:: Naprostá pravda. Kamarád hltá Knafkařinu a já Disneyovky. Já nemám rád Knafkařinu a on nemá rád Disneyovky :D
[18]:: :D :D Žádné nepřátele si neuděláš. Zaujalo mně že ses nedostala za další díl. A naprosto tě chápu! Třeba já zbožňuju seriál Gamers Guide - protože je to dost podobný mím zážitkúm ze školy. A kámoš z netu, co mi to překládal, to nemusí. Nedostal se za první díl. A jelikož to ze strategického dúvodu stanice Disney XD, která u nás nevysílá, není v češtině, tak přemýšlím že bych to nadaboval. Herec co má hlavní roli, tak daboval v Jessie, mohl bych to vystřihnout a dát do Gamers Guide a jako učitele dát svého oblíbeného Vladimíra Čecha. Jo ale pak zbývá ježtě pět hl. rolích. A nevím, koho z kamarádú poprosit aby mi pomohli. A bylo by skvělý že bych mohl počeštit i nezvukovou část. Český logo ve znělce a tak... Musel bych ale promyslet, co udělat až to bude hotový. Kámošovi od Disneyho to nedám, protože ten se zaměřuje na vše až mimo Disney Channel, takže i Disney XD. Skvělí námět na projekt ale ztvárnění a uplatnění to vyvažuje.
Rowlingovou jako oblíbenou spisovatelku má na profilu blog.cz má napsáno 5 213 účtú. Společně s Němcovou, Čapkem, Tolkem a Meyem patří mezi nejoblíbenější. Ne všechny jsem je neobešel XD, je to najít na http://blog.cz/zebricky Společně s Němcovou, Čapkem, Tolkem a Meyem patří Rowlingová mezi nejoblíbenější. Takže já si myslím, že se najdou lidi, kterým se zahlnutí do povinné četby líbí a určitě se najde někdo kdo nemusí Garth Nixe a naopak.
Třeba mně chutná víc 7UP bez bublinek a většině národa chutná s bublinkama. Navíc rád blbnu s těma bublinkama jak vypěnují - takže jsem rád že ho prodávají s bublinkama.
Jinak ty výsledky v tom žebříčku bych nebral nějak extra vážně. Lidi tam občas plácají blbosti - Zpěvačky: Miley Cyrus (51), filmové postavy...
[17]:: Já si teda vybral Harryho Pottera a rozhodně si ho zajdu vypůjčit. Moc děkuju!!!!
[14]:: Zajímavá úvaha. Máme na výběr z 60 knih.  Patnáct z nich je na první ročník. V každém ročníku si máme vybrat 4-6 knih. Já nemám dobrou pamět, takže si pamatuju jen ty nejznámější jako Babičku, Válka mloku a Pottera.

22 Ami Ami | E-mail | Web | 2. prosince 2016 v 19:48 | Reagovat

Čítala som zopár tvojích člankov, sú fakt dobré, hneď som múdrejšia. XD Už viem prečo som napísala ten blbý komentár. Pretože toto je nad moju úroveň, musím sa sem chodiť študovať, znova som samú seba presvedčila o tom, aká sprostá som. Ešte raz sa ospravedlňujem, ak som ťa nebodaj urazila. :)

23 Magicmax Magicmax | Web | 2. prosince 2016 v 19:54 | Reagovat

[22]: Uznala si to, zajímavé. Tak už mezi váma nemůžou být žádný spory - tečka. A ted se vzájemně vy dvě nenavštěvujte. Bude to tak nejlepší. Nejen diky komentáři Ami.

24 Sarah's History Sarah's History | Web | 2. prosince 2016 v 20:42 | Reagovat

[22]: Jejku, vždyť se není za co omlouvat! Vůbec jsi mě neurazila, nemyslela jsem to nijak zle. :) Přesto si moc vážím toho, že jsi to napsala. A dovolím si nesouhlasit s tvým tvrzením, že jsi hloupá, neboť kdybys opravdu byla, nenapadlo by Tě se ke mně ještě vrátit. To já se omlouvám, pokud moje reakce zazněla nějak uraženě, neměla jsem to v úmyslu. Doufám, že teď už je vše v pořádku. :)

[23]: Jaké spory? Já tohle za spor nepovažuji a nevím, proč bychom se neměly navštěvovat. Vždyť to bylo jen malé nedorozumění, které se už vysvětlilo. To není důvod, proč bychom se měly vzájemně na blogu ignorovat nebo tak. :)

25 Magicmax Magicmax | Web | 2. prosince 2016 v 21:00 | Reagovat

[24]: Já ti to vysvětlím jindy. (Aneb v Magicmaxinštině: Už ti to nikdy neřeknu. :D Né vážně)
Už se moc moc těším až mi zavoláš a néé kvůli Ami. Pošli mi svoje telefonní číslo. Mám fotku, kterou ti chci poslat :)

26 Sarah's History Sarah's History | Web | 2. prosince 2016 v 21:38 | Reagovat

[25]: Žádné takové, hezky mi to povíš! :D
Zavolám, slibuji. A fotku mi, prosím, pošli co nejdřív! Jsem zvědavá. :o

27 Magicmax Magicmax | Web | 2. prosince 2016 v 22:39 | Reagovat

[26]: :DD Když chceš tak ti to snad povím. Fotku ti pošlu hned až najdu tvé číslo. :) Zatím jsem se nedíval.

28 Sarah's History Sarah's History | Web | 2. prosince 2016 v 22:49 | Reagovat

[27]: Jak souvisí ta fotka s mým číslem? :D :o

29 Magicmax Magicmax | Web | 3. prosince 2016 v 11:49 | Reagovat

[28]:: Nevím jak jí dostat na internet, takže ti jí pošlu MMSkou. Jo?

30 Sisssi Sisssi | Web | 3. prosince 2016 v 17:11 | Reagovat

Ta kniha vyšla v roce 1955 ke stému výročí prvního vydání.

31 Sarah's History Sarah's History | Web | 3. prosince 2016 v 17:21 | Reagovat

[30]: Ano, samozřejmě.

32 cincina cincina | Web | 3. prosince 2016 v 18:31 | Reagovat

Vůbec jsem nevěděla, že tenhle úryvek v Babičce je, protože jsem z téhle knihy přečetla jenom první kapitolu:D Nějak mě to nenadchlo a nechtěla jsem číst dál. Někdy to snad ale překonám a začtu se:)

33 Magicmax Magicmax | Web | 4. prosince 2016 v 19:37 | Reagovat

[if IE]: Sarah, ty seš boží! Moc děkuju za komentář. :)

34 U/CARKA U/CARKA | 5. prosince 2016 v 14:29 | Reagovat

Babi4ka je skv2l8 kniha. :]

35 Wex Wex | E-mail | Web | 6. prosince 2016 v 14:32 | Reagovat

Já osobně se musím přiznat, že jsem Babičku ještě nikdy nečetla a v momentální době se k ní asi nedostanu, jelikož mě zajímají knížky s jiným žánrem. Ale třeba za pár let budu mít chuť:)

36 Tanhaya/Fanynka witch Tanhaya/Fanynka witch | Web | 6. prosince 2016 v 16:07 | Reagovat

Jsem ráda, že jsi sem dala tento úryvek knihy. Poté co jsem napsala článek o paní Němcové, hned jsem si to chtěla jít přečíst, takže je super, že si to jsem dala:).
Děkuji:)

37 the-sims3-komiksy the-sims3-komiksy | 10. prosince 2016 v 19:19 | Reagovat

Ahoj! Na mém blogu je důležitá informace, budu ráda když se mrkneš.

38 U-carka U-carka | 15. prosince 2016 v 11:57 | Reagovat

O minule p5est8vce jsem byl u kamosky a povedela mi ze se chce prihlasit do kreativni malirske souteze s Marii Terezii, tak jsem ji dal odkaz na tvuj blog. :]
PS / PISU y jineho pc

39 Sarah's History Sarah's History | Web | 15. prosince 2016 v 18:45 | Reagovat

[38]: Tak to je skvělé! Děkuji. :) Vzkaž jí, prosím, že jí moc držím palce!

40 Magicmax Magicmax | Web | 20. prosince 2016 v 16:48 | Reagovat

Vůbec ti to nezávidím že ti nepřibývají komentáře. Ty si na rozdíl ode mně velká a dobrá bloggerka! Tak jsem napsal aspoň toto.

41 Sarah's History Sarah's History | Web | 20. prosince 2016 v 19:45 | Reagovat

[40]: Jsi hodný, ale já si z toho nic nedělám. :D To spíš já bych už měla konečně něco napsat.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama