Březen 2017

300 let Marie Terezie - výstavy

19. března 2017 v 11:59 | Sarah


Arcivévodkyně Marie Terezie, jediná žena z rodu Habsburků, která kdy vládla Rakousku, se narodila 13. května 1717. V roce 2017 se konají četné výstavy jako oslava 300. výročí od narození této oblíbené panovnice.

Marie Terezie (1717-1780) byla opravdu výjimečnou panovnicí: když její otec, císař Karel VI. zemřel bez mužského potomka, v roce 1740 se stala první a zároveň i jedinou ženou z rodu Habsburků na rakouském trůně. Poté, co byl její manžel František I. Štěpán Lotrinský (1708-1765) korunován císařem Svaté říše římské, se i ona stala "císařovnou". Tou se však oficiálně nestala, neboť doopravdy nebyla jako císařovna nikdy korunována. Místo toho proběhla korunovace na královnu českou a rovněž na "krále" uherského. (Verze pro ženského panovníka v latině neexistuje (a latina v té době byla uherským úředním jazykem), proto se i v případě Marie Terezie používá termín král. -pozn. S.) Její manželství bylo velice šťastné. I přes občasné nevěry ze strany svého manžela porodila 16 dětí, z nichž se dospělosti dožilo 10, čímž bylo konečně zajištěno následnictví arcidomu habsbursko-lotrinského. Do dějin se obklopená dětmi zapsala jako matka svých poddaných.
Samozřejmě, že obraz milující matky a panovnice v praxi nemůže fungovat tak, jak si to většina lidí představuje. Doopravdy se její děti musely podřídit zájmům státu a plánům jejich matky, a tak měla při výběru partnerů největší vliv politika. Nejdůležitějšími byly sňatky s rodem Bourbonů, které měly upevnit vztahy s Francií a zajistit užší spolupráci těchto dvou významných zemí. Jak se dá u sňatkové politiky očekávat, šťastných bylo jen málo takto uskutečněných manželství, avšak záměry Marie Terezie byly důležitější. V Rakousku se svými rádci zavedla spoustu reforem, díky nimž proběhla modernizace administrativy, armády, ekonomiky a vzdělávání. Všeobecným školním řádem přijatým v roce 1774 byl položen první kámen k povinému základnímu vzdělání pro všechny. Na druhou stranu ovšem byli z měst a ze země vyhnáváni Židé a protestanti.

Četné výstavy v roce 2017 pojednávají o životě Marie Terezie a jejím díle: